PAY ATTENTION! YOU CAN REGISTER UNTIL TUESDAY 4 JUNE, 3 PM.

Beachsports

Opgave en betaling voor Beachsports kan tot uiterlijk dinsdag 4 juni, 15.00 uur. Register and payment for Beachsports is possible until Tuesday the 4th of June, 15.00 hours.
Let op! Als academie minimaal 3 van de 4 activiteiten kiezen. Pay attention! Choose at least 3 of the 4 activities as an academy.
Geef hier de namen van de spelers door. Enter the names of the players here.
Geef hier de namen van de spelers door. Enter the names of the players here.
Geef hier de namen van de spelers door. Enter the names of the players here.
Geef hier de namen van de spelers door. Enter the names of the players here.
Tel het aantal opgegeven personen op voor de kosten. Aantal personen x 5 euro / Add the number of people specified for the costs. Number of people x 5 euro.

Let op! Print je e-mail bevestiging voor betaling bij de iShop. / Pay attention! Print your e-mail confirmation for payment at the iShop.

reCAPTCHA is required.